“fleur: Onze uniekheid is een stukje van jezelf

dat niemand anders heeft”

We zijn allemaal uniek. We hebben andere uiterlijkheden, andere eigenschappen, andere gedachten. Ze zijn genetisch bepaald, maar ook onderdeel van de ervaringen en gebeurtenissen in ons leven. Ze zijn afhankelijk van waar je geboren bent, de mensen om je heen en de middelen die er tot je beschikking zijn.

Onze uniekheid krijgt al vanaf de geboorte een label. Ben je klein, groot, snel of langzaam. Kan je goed leren of scoor je onder het gemiddelde. We leven in een samenleving waarin er steeds meer labels worden gecreëerd. Natuurlijk hebben deze labels een functie. Begeleiding, onderzoek en tegemoetkomingen zijn eraan verbonden. Maar ze zorgen ook voor een stempel, een benadering vanuit de omgeving waardoor acceptatie regelmatig in de weg staat.

Volgens Fleur ligt de sleutel tot geluk, rust en harmonie bij de acceptatie van jezelf en de ander. Kiezen voor jou eigenheid en de ander in zijn waarden laten geeft je de mogelijkheid om vrij te zijn. Het is haar missie om kinderen al op jonge leeftijd leren dat we allemaal uniek zijn. Het volgen van je hart en je intuïtie. Daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen!

Stichting Devi zet zich in om een samenleving te creëren waarin kinderen al op jonge leeftijd leren dat we allemaal uniek zijn. Juist door de uniekheid van de ander te waarderen is er meer ruimte voor geluk, rust en harmonie.

Door projecten in de vorm van gezamenlijke speelplekken, het organiseren van activiteiten en het geven van voorlichting leren we kinderen spelenderwijs hun eigen uniekheid en die van een ander te waarderen.