Kwaliteit

Devi kids heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Uiteraard voldoet Devi aan alle wettelijk gestelde eisen die van toepassing zijn voor een kinderdagverblijf, BSO en gastouderbureau.

Devi is een erkend leerbedrijf voor het Beroepsonderwijs Bedrijfsleven SBB. Devi leidt vakmensen op om hen een toekomst te geven in de kinderopvang, BSO en/of als gastouder.

Pedagogisch Beleidsplan & beleid gezondheid en veiligheid

Devi is een lerende organisatie waarbij de formulering van ons pedagogisch handelen voortdurend in ontwikkeling is. Het omvat uitgangspunten van waaruit wij dagelijks met de kinderen werken. Het geeft de ouder/verzorger inzicht in de werkwijze die wij hanteren bij de omgang en opvang van uw kinderen.

U mag er zeker van zijn dat uw kind bij ons in een liefdevolle, veilige en stimulerende omgeving een verantwoorde opvoeding krijgt. Dat het in uw afwezigheid kan rekenen op een vertrouwde opvoeder, die inspeelt op de behoefte van uw kinderen, zodat zij zich onbekommerd kunnen ontwikkelen.

ggd

Hieronder kunt u de laatste GGD inspectierapporten inzien en doorklikken naar onze LRK registraties.

LRK Registratie

Privacy statement

De bescherming van de privacy van onze klanten is binnen Devi van groot belang. Daarom willen we je graag informeren over ons vernieuwde privacy statement.

In het privacy statement beschrijven we duidelijk en gedetailleerd welke persoonsgegevens we verwerken en waarom, hoe lang we je persoonsgegevens bewaren, wat je rechten zijn in dat verband en op welke manier je die rechten kunt uitoefenen en over de beveiliging van je persoonsgegevens.

Dit privacy statement kan wijzigen. De laatste versie kun je vinden op onze website. De datum van de laatste wijziging vind je onderaan dit statement. Onze privacy statement kan je hier raadplegen.

Als je nog vragen hebt, neem dan contact op via administratie@devikids.com