een dag bij devi

Bij Devi is elke dag een nieuw avontuur. Samen gaan we op ontdekkingstocht waarbij verschillende activiteiten aan bod komen.

Natuur
De natuur is het begin van alles; voor ons een onuitputtelijke bron van energie. Binnen Devi speelt alles in en rondom de natuur. Van buiten ontdekken & leren, tot knutselen met natuurlijke materialen.

Bewegend ontwikkelen
Voor kinderen is ‘bewegend ontwikkelen’ erg belangrijk. Natuurlijk om goed te groeien, maar ook voor de emotionele en motorische ontwikkeling.

Yoga
Met onze yoga-filosofie als basis, wordt er met de kinderen spelenderwijs gewerkt aan balans en evenwicht op fysiek, mentaal, emotioneel opzicht. Ze ervaren o.a. hoe is het is om te ontspannen, genieten en van binnenuit met beide beentjes op de grond te staan.

Motoriek
De motorische ontwikkeling is bij een kind in volle gang. Samen met een kinderfysiotherapeut en osteopaat worden spellen en activiteiten ontwikkelt die de motorische ontwikkeling stimuleert. Eens per maand is de kinderfysiotherapeut/osteopaat op Devi aanwezig om eventuele vragen van de ouder/verzorgers te beantwoorden.

Muziek
Muziek is leuk, ontspannend en goed voor de ontwikkeling van een kind. We gebruiken muziek om op te dansen, te zingen en door verschillende instrumenten te bespelen.

Voeding
Bij Devi besteden we speciale aandacht aan goede voeding. Elk kind is anders en heeft zijn eigen voedingsbehoefte. Daar passen we het eten op aan! Voor de lunch werken we met wekelijks wisselende warme maaltijden, dat mee varieert met de producten van het seizoen. Alle voeding die we aanbieden is op basis van groente, fruit & granen.

Ook hebben we op beide locaties een eigen moestuin! De leidsters zorgen hier samen met de kinderen voor. Bijvoorbeeld door samen de pootaardappelen in de grond te stoppen, te ruiken aan de verschillende kruiden of bij droog weer water te geven. Buiten de moestuin komt de rest van de voeding zoveel mogelijk van lokale en biologisch leveranciers.

Ritme van de natuurlijke tijd
Zowel de verschillende dagdelen als seizoenen hebben invloed op ons. Voor kinderen is dit nog onaangetast en dat houden we graag zo lang mogelijk zo. We laten kinderen luisteren naar hun natuurlijke ritme.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een vanzelfsprekendheid in onze organisatie. Wij geven kinderen de mogelijkheid zich op hun eigen manier te ontwikkelen in een harmonieuze relatie met hun sociale en natuurlijke omgeving.

Wij zorgen daarnaast goed voor de natuur. We scheiden het afval en gaan bewust met energie om.

Naar school
Bij devi werken we spelenderwijs samen met uw kind toe naar de overgang van het kinderdagverblijf naar de basisschool. Voor deze overgang hebben we een intern voorschools programma ontwikkeld. Kinderen krijgen een op maat gemaakt programma die ze de uitdaging geeft die ze nodig hebben. We besteden niet alleen aandacht aan de inhoud, maar ook aan eigenheid en weerbaarheid.

Met elkaar
Goed oudercontact vinden wij erg belangrijk binnen Devi. Je wilt je kind met een gerust hart overdragen aan de leidsters op de groep. Wij hebben daarom regelmatig contact met ouders en verzorgers, zodat we elkaar beter leren kennen en ook goed van elkaar weten hoe de opvoedingssituatie thuis is en bij ons.