devi aan huis

Met Devi aan huis heeft u een gastouder op vaste dagen en tijden. Er wordt gezorgd voor rust, regelmaat en gezelligheid, zodat u optimaal met het gezin kan genieten.

Devi regelt alle zaken omtrent het zoeken van een passende pedagogisch medewerk(st)er, opleiden, het registreren bij het LRKP en controle GGD.

De yoga filosofie loopt als een rode draad door kinderopvang Devi. Kinderen krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen op hun eigen(wijze) manier. Een goede balans tussen een veilige, fijne en stimulerende omgeving staat hierin centraal. Lachen, leren, leven en liefde is wat Devi uitdraagt.

Wij begeleiden onze gastouders en denken met ze mee, geven hen de nodige pedaggische adviezen en bieden hulp waar nodig. Uiteraard bepaalt u welke normen en waarderen er gehanteerd moeten worden gedurende de opvang. Ons streven is om te zorgen voor een kostbare herinnering voor u en uw kind(eren) aan de fijne tijd met de gastouder.

 

Werkwijze:

 1. Via het contactformulier kunt u vrijblijvend een gesprek met ons aanvragen. Tijdens dit gesprek bespreken we uw wensen, beantwoorden we alle vragen en overleggen we onze mogelijkheden.2. Na een positief gesprek gaan wij op zoek naar een passend pedagogisch medewerkster(er). Indien we denken deze te hebben gevonden, zal er een kennismaking bij uw thuis plaatsvinden. In samenspraak met de pedagogisch medewerkster(er) worden afspraken gemaakt en vastgelegd.

  3. Is er een match, dan gaan wij alles regelen omtrent de opvang:
  – VOG & EHBO certificaat pedagogisch medewerkster
  – Inschrijving pedagogisch medewerkster Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).
  – Uitvoering risico inventarisatie Veiligheid en Gezondheid
  – Overhandiging protocollen

  4. De GGD wordt ingeschakeld en er zal bij u thuis een inspectie plaatsvinden. Na akkoord van de GGD wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht.

 

Alle medewerkster(ers) zijn door ons geselecteerd, gescreend en hebben minimaal een MBO niveau 2 opleiding.

Bij deze vorm heeft u recht op kinderopvangtoeslag!

Klik hier voor onze prijzen